Obaveze prodavaca i kupaca u prometu nekretninama

0
Kupovina nekretnine

Kupovina nekretnine

Ukoliko ste rešili da kupite nekretninu važno je da znate svoje obaveze i prava, bilo da u tom poslu učestvujete kao kupac ili prodavac. Obaveze prodavca :

  • prodavac je dužan da obezbedi pravno valjanu dokumentaciju kojom dokazuje vlasništvo nad nekretninom koju prodaje.
  • prodavac mora pribaviti saglasnost ostalih korisnika nekretnine (u posebnim slučajevima takva saglasnost mora biti pismena).
  • prodavac prima kaparu za nekretninu, čime prihvata neopozivu obavezu zaključenja kuporodajnog ugovora, uz istovremeno prihvatanje obaveze da vrati (po pravilu) dvostruki iznos ukoliko samostalno odustane od prodaje.
  • i prodavac učestvuje (prema dogovoru sa kupcem) u troškovima kupoprodaje, uključujući i troškove izrade kupoprodajnog ugovora (eventualno i predugovora) i posredničku proviziju agencije za promet nekretnina.
  • oslobobađanje predmetne nekretnine od stvari i ljudi na dan zaključenja kuporodajnog ugovora i da omogućavanje kupcu ulazak u posed po isplati kupoprodajne vrednosti nekretnine, takođe je obaveza prodavca.
  • prodavac je dužan da plati eventualni porez na kapitalnu dobit (ako odgovarajući državni organ konstatuje da ista postoji).

Obaveze kupca :

  • kupac je dužan da preda kaparu za nekretninu čime prihvata neopozivu obavezu zaključenja kuporodajnog ugovora, uz istovremeno prihvatanje obaveze da isplati preostali iznos do pune vrednosti nekretnine prema dogovorenoj dinamici (ovo je po pravilu definisano predugovorom).
  • kupac mora učestvovati (prema dogovoru sa kupcem) u troškovima kupoprodaje, uključujući i troškove izrade kupoprodajnog i ugovora (eventualno i predugovora) i preposredničku proviziju agencije za promet nekretnina.
  • plaćanje poreza na promet u visini od 2,5% kupoprodajne vrednosti nekretnine (vrednost prema proceni odgovarajuće uprave javnih prihoda) obaveza je kupca.
Podelite:

Ostavite odgovor