„Lokacija, lokacija i lokacija!“

0
Lokacija

Lokacija

Osnivač i vlasnik čuvenog američkog lanca robnih kuća Sirs, Čarsl Klor, kao tri glavna faktora uspešne maloprodaje navodi sledeće postulate: lokacija, lokacija i lokacija.

Značaj i ispravnost ove tvrdnje do danas nije promenjena, s tim da je potrebno naglasiti da je sa stanovišta savremenih ispitivanja nephodno izmeniti kriterijum na osnovu kojeg se bira lokacija za smeštanje maloprodajne delatnosti. Frekventnost kupaca u određenom delu grada, tačnije broj prolaznika koji će svakodnevno prolaziti pored određene maloprodaje od velike je važnosti za stacioniranje maloprodajnog objekta, i svakako povećava mogućnost da veći procenat prolaznika zaista uđe u u radnju i kupi proizvod ali nikako nije presudan faktor za uspešno poslovanje.

Potrebno je uvrstiti i dodatnu ključnu komponentu: kakav tip ljudi prolazi u datom momentu pored objekta, koje su njihove potrebe i životne navike. Za ilustraciju i potvrdu ovakve tvrdnje poslužiće sledeći primer: ukoliko je supermarket poznatog trgovinskog lanca smešten van naselja, koje pripada kategoriji manjeg grada, odmah pored frekventnog puta kojim dnevno prolazi veliki broj vozila i samim tim veliki broj potencijalnih kupaca, činjenica da se nalazi na visoko prometnom mestu, na prvi pogled idealnom za smeštanje maloprodajne delatnosti, nikako ne garantuje uspešno poslovanje poslovne jedinice. Zašto? S obzirom na veličinu mesta i sam način življenja, navika stanovništva je da koristi bicikl prilikom odlaska u kupovinu, čime se prednost daje prodajnim objektima do kojih je lakše i brže doći ovim konvencionalnim prevoznim sredstvom, iako to znači da će kupovinom u drugom, bližem objektu,  naići na uži izbor artikala i potrošiti veću količinu novca.

Slično tome, u zavisnosti od proizvoda koji vam je potreban, važnost mesta ili udaljenosti na kojoj je prodavnica smeštena potpuno je irelevantno. Ukoliko su vam potrebne novine kupićete ih na najbližem kiosku, ako vam je neophodan deo za automobil, obići ćete nekoliko radnji, bez obzira na njihovu udaljenost i kupiti deo u onoj koja nudi najnižu cenu ili najpogodnije uslove za plaćanje. Ako je vaš prohtev luksuzna robna marka koju možete pronaći na drugom kraju grada ili jedino u glavnom gradu zemlje u kojoj živite, vi ćete izdvojiti i novac i vreme potrebno za put do mesta koje vam omogućuje da realizujete željenu kupovinu.

Pojava i razvoj interneta u mnogome menja lice i način kupovine. Za „veće“ kupovine neophodna je i konsultacija nekoliko online sajtova. Firme koje su svoje proizvode na atraktivan način predstavile kupcima putem ovog, danas najmoćnijeg medija, u prednosti su, jer se selekcija prodavnica koje će kupac posetiti često vrši pretražujući internet mrežu, a onda, ako su zadovoljeni potrebni kriterijumi kada je u pitanju cena ili performansa proizvoda, dolazi do razmene dobara ili maloprodajne aktivnosti, bilo da kupac fizički odlazi u maloprodajni objekat ili želi da mu proizvod bude dostavljen na kućnu adresu.

Podelite:

Ostavite odgovor