Kako izabrati idealnu lokaciju za smeštanje delatnosti?

0
Kako izabrati idealnu lokaciju

Izbor idealne lokacije nije lak posao

Rešili ste da započnete samostalni posao? Smatrate da biste unapredili poslovanje promenom trenutne lokacije? Želite da smanjite troškove iznajmljivanja, a niste sigurni kako će se to odraziti na poslovanje?

Sledeći tekst pomoći će vam da rešite neke od navedenih nedoumica i problema.

Zamislite idealnu lokaciju i razmislite o njenim karakteristikama u smislu funkcionalnosti. Možete odlučiti da budete samostalni i podnesete kompletne troškove lokacije ili da se udružite sa nekim što će doprineti smanjenju sume, ali na taj način niste u potpunosti samostalni. Iznesite svoje ideje lokalnim vlastima ili  se upoznajte sa postojećim mogućnostima za vašu lokaciju.

Prvi korak je određivanje idealnih karakteristika za lokaciju vašeg preduzeća. Naravno, trebali biste imati mogućnost izbora. Ukoliko nemate ovu mogućnost, nedostajanje jedne ili više karakteristika ne bi mogao da bude razlog za odustajanje od lokacije. Prilikom biranja lokacije uzmite u obzir sledeće kriterijume:

    • blizina tržišta ili aktivnosti potrošača – ovo je vrlo važno kada je u pitanju promovisanje vaših proizvoda i usluga
    • blizina transportnog i komunikacijskog sistema, kako bi se smanjili troškovi prenosaproizvoda/usluga
    • ponuda mesta, radnih prostorija i njihova cena – cena će biti manja što je ponuda veća
    • ponuda posebnih finansijskih uslova ili poreskih olakšica za preduzeća, ponuđenih od strane lokalnih vlasti ili biznis inkubatora.

U blizini lokacije za koju se odlučite trebalo bi da budu smeštena i druga aktivna preduzeća, poželjno je istražiti i potencijal oblasti, važna je konstantna snabdevenost vodom i strujom, kao i saradnja sa bankama i osiguravajućim društvima.

Ukoliko sami niste u mogućnosti da prikupite ove informacije, trebalo bi da seinformišete u kancelarijama lokalnih vlasti vašeg kraja, u MSP agencijama ili u privrednoj komori vaše opštine ili regiona. Po prikupljanju informacija i ustanovljavanja nedostatka jedne ili više karakteristika, trebalo bi da: predstavite svoje predloge i potrebe lokalnim vlastima vašeg kraja,  nađete druga preduzeća koja imaju slične potrebe i ujedinite snage kako biste postogli aktiviranje osnovnih usluga, kao što su snabdevanje vodom i strujom ili efikasniji menadžment komunikacijskog i transportnog sistema.

Ukoliko želite da držite pod kontrolom cenu povezanu sa upravljanjem i otkupom lokacije kontaktirajte druga preduzeća i predložite im podelu lokacije i stvaranje multi-uslužnog centra. Na taj način je moguće podeliti troškove otkupa ili najma radnog prostora.

Podelite:

Ostavite odgovor