RFID tehnologije u trgovini

0
RFID tehnologije u trgovini

RFID tehnologije u trgovini

Barkod kao sredstvo označavanja se koristi već preko 30 godina i pokazao se kao odličan izum koji uveliko olakšava identifikaciju pokretnih i nepokretnih objekata.

Napretkom tehnologije i pojeftinjenjem mikro komponenti RFID koji je patentiran još pre nekih 25 godina dobija sve veću primenu i svim granama industrije pa tako i u trgovini i logistici.

RFID

RFID  (skraćenica od radio-frequency identification) je tehnologija prenosa podataka  putem radio talasa sa elektronske oznake (RFID tag) na objektu preko RFID čitača do računara ili drugog uređaja koji je u stanju da primi I obradi te podatke. Kaš što se vidi iz same oznake da bismo imali mogućnost RFID označavanja i identifikacije potrebo je imati dve komponente:

    • RFID oznaku
    • RFID čitač

Kako postoje različite vrste RFID oznaka one su grupisane u pasivne, pasivne sa baterijom I aktivne.

Pasivne RFID oznake nemaju bateriju već se napajaju preko RFID čitača. Kada se RFID čitač približi pasivnom RFID tagu, radio talasi sa RFID čitača stvaraju magnetno polje na anteni iz kog RFID oznaka crpi napajanje sa slanje informacija ka RFID čitaču. Pasivne RFID oznake sa baterijom koriste bateriju za emitovanje informacija samo kada detektuju prisustvo RFID čitača dok aktivne RFID oznake stalno emituju informacije. U zavisnosti od namene i potreba bira se tip RFID oznake. Ako nam je bitna dugotrajnost, veličina i cena pasivna RFID oznaka je svakako pravi izbor ali treba imati na umu da kod ovog tipa oznaka čitač mora biti prilično blizu kako bi bilo uspešno očitavanje.

Sa druge strane aktivne RFID oznake omogućavaju očitavanje I sa nekoliko desetina metara ali nisu toliko dugotrajni kao pasivne oznake i skuplje su. RFID čitač je uređaj koji emituje radio talas na koji RFID tag odgovara slanjem infromacija. RFID čitač dobijenu informaciju prosleđuje dalje ka sistemu na koji je priključen.

Primena i prednosti

Prva i osnova prednost RFID-a u odnosu na barkod je činjenica da nije potrebno videti RFID oznaku kako bismo je očitali. Ovo je velika prednost koja se može iskoristiti kako u logistici tako i u maloprodaji, jer je veoma lako skenirati sve artikle bez potrebe da se nađe ili cilja oznaka kao što je slučaj sa barkodom.

Danas se self-checkout sistemi sve više oslanjaju na ovu tehnologiju jer bez obzira na profil kupca veoma je lako osigurati da će svaki od odabranih artikala biti uspešno skeniran I naplaćen. Ovim se povećava efikasnost, smanjuju gužve I dobija na dodatnoj vrednosti u odnosu na konkurenciju.

Nastavak teksta možete pročitati na 17. strani prvog izdanja Retail Magazin-a.

Podelite:

Ostavite odgovor